Symbiotic nitrogen fixation in legumes as a genetic and selection trait. K. K. Sidorova, M. N. Glyanenko, T. M. Mishchenko, E. Yu. Vlasova, V. K. Shumny

Abstract:

The results of long-term studies on legume symbiogenetics and breeding are summarized by the example of pea Pisum sativum L. A collection of symbiotic mutants was developed by chemical and radiational mutagenesis of pea varieties and genetically characterized. Various sym genes were recognized. From the large set, supernodulating (proved to be recessive) and dominant hypernodulating types of symbiotic mutants were chosen for breeding programs. Varieties differed dramatically in hypernodulation degree. Aiming at nitrogen fixation intensification, accessions bearing recessive genes for supernodulation (nod4) and dominant genes for hypernodulation (Nod5) were selected. The recurrent method of symbiotic mutants utilization in pea breeding for nitrogen fixation intensification was developed. The best results were obtained by combining two sym genes in one pea genotype: the dominant hypernodulation gene Nod5 and the recessive supernodulation gene nod4. A set of recurrent lines tagged with both these genes was raised to use in breeding programs as donors of intense nitrogen fixation combined with good performance. In addition, they are good preceding crops. After their harvesting, soil accumulates large amounts of nitrogen-rich root and bacterial biomass. The nitrogen is preserved for years, whereas mineral nitrogen is rapidly washed out with precipitation. Endemic pea accessions originated from various regions can be successful starting material in breeding for nitrogen fixation intensification, accessions from Egypt and Syria having provided best results. Nodulation and nitrogen fixation intensities were assessed in seven cultivars derived from three promising pea lines raised at the Siberian Research Institute of Plant Breeding and Selection.

About The Authors:

K. K. Sidorova. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Russian Federation

M. N. Glyanenko. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Russian Federation
T. M. Mishchenko. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Russian Federation
E. Yu. Vlasova. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Russian Federation

V. K. Shumny. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia, Russian Federation

References:

1. Biologicheskaya fiksatsiya azota (Otv. red. V.K. Shumnyĭ, K.K. Sidorova). Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie SSSR, 1991.

2. Borisov A.Yu., Shtark O.Yu., Zhukov V.A., Nemankin T.A., Naumkina T.S., Pinaev A.G., Akhtemova G.A., Voroshilova V.A., Ovchinnikova E.S., Rychagova T.S., Tsyganov V.E., Zhernakov A.I., Kuznetsova E.V., Grishina O.A., Sulima A.S., Fedorina Ya.V., Chebotar’ V.K., Bisseling T., Lemanso F., Dzhianinazzi-Pirson V., Rate P., Sankhuan Kh., Stougaard Ĭ., Berg G., Makfi K., Ellis N., Tikhonovich I.A. Vzaimodeĭstvie bobovykh s poleznymi pochvennymi mikroorganizmami: ot genov rasteniĭ k sortam. S.-kh. biologiya. 2011;3:41-47.

3. Omel’yanyuk L.V., Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Izuchenie simbioticheskikh priznakov — nodulyatsii i azotfiksatsii — u raĭonirovannykh sortov i perspektivnykh liniĭ gorokha (Pisum sativum L.) pri vyrashchivanii rasteniĭ na dvukh fonakh pitaniya azotom. Vavilovskiĭ zhurnal genetiki i selektsii. 2013;17(3): 202-207.

4. Sidorova K.K., Goncharova A.V., Goncharov P.L., Shumnyĭ V.K. Selektsiya kormovogo gorokha (Pisum sativum L.) na povyshenie azotfiksatsii s ispol’zovaniem simbioticheskikh mutantov. S.-kh. biologiya. 2012;1:105-109.

5. Sidorova K.K., Nazaryuk V.M., Shumnyĭ V.K., Klenova M.I. Novaya model’ dlya opredeleniya effektivnosti bobovo-rizobial’nogo simbioza. Dokl. AN. 2001;380(2):283-285.

6. Sidorova K.K., Stolyarova S.N., Katysheva V.B. Azotfiksiruyushchaya aktivnost’ u mutantov gorokha. Genetika. 1987;23(7): 1218-1221.

7. Sidorova K.K., Uzhintseva L.P. Lokalizatsiya mutantnogo gena nod4, kontroliruyushchego supernodulyatsiyu u gorokha. Dokl. AN. 1994;336(6):847-849.

8. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Novyĭ gen gorokha (Pisum sativum L.) Nod5-nod5, kontroliruyushchiĭ nodulyatsiyu. Dokl. AN. 1997; 353(5):703-704.

9. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Genetika simbioticheskoĭ azotfiksatsii i osnovy selektsii dlya samoopylyayushchikhsya bobovykh kul’tur (na primere Pisum sativum L.). Genetika. 1999;35(11):1550-1557.

10. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K., Mishchenko T.M. Khromosomnaya lokalizatsiya gena Nod5, kontroliruyushchego nodulyatsiyu u gorokha. Dokl. AN. 1999;367(6):851-852.

11. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Sozdanie i geneticheskoe izuchenie kollektsii simbioticheskikh mutantov gorokha (Pisum sativum L.). Genetika. 2003;39(4):501-509.

12. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Simbioticheskie mutanty gorokha (Pisum sativum L.) — vazhnyĭ geneticheskiĭ istochnik dlya selektsii na povyshenie azotfiksatsii. Dokl. AN. 2014;454(5): 612-614.

13. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K., Vlasova E.Yu., Glyanenko M.N, Mishchenko T.M., Maĭstrenko G.G. Simbiogenetika i selektsiya makrosimbionta na povyshenie azotfiksatsii na primere gorokha (Pisum sativum L.). Informatsionnyĭ vestnik VOGiS. 2010b;14(2):357-374.

14. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K., Glyanenko M.N., Vlasova E.Yu., Mishchenko T.M. Geneticheskiĭ potentsial mestnykh endemichnykh form gorokha Pisum sativum L. po priznakam azotfiksatsii i produktivnosti. Genetika. 2014;50(1):35-43.

15. Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K., Goncharova A.V., Goncharov P.L. Ispol’zovanie simbioticheskikh mutantov gorokha dlya povysheniya nodulyatsii i azotfiksatsii. Dokl. AN. 2010a;434(3): 427-429.

16. Tikhonovich I.A., Alisova S.M., Chetkova S.A., Berestetskiĭ O.A. Povyshenie effektivnosti azotfiksatsii putem otbora liniĭ gorokha po aktivnosti nitrogenazy. S.-kh. biologiya. 1987;2:29-34.

17. Tikhonovich I.A., Provorov N.A. Sel’skokhozyaĭstvennaya mikrobiologiya kak osnova ekologicheski ustoĭchivogo agroproizvodstva: fundamental’nye i prikladnye aspekty. S.-kh. biologiya. 2011;3:3-9.

18. Kholodar’ A.V., Sidorova K.K., Shumnyĭ V.K. Uroven’ indolil-3-uksusnoĭ kisloty i gibberellinov v kornyakh simbioticheskikh mutantov gorokha (Pisum sativum L.). Genetika. 2001;37(11):1517-1521.

19. Shtark O.Yu., Danilova T.N., Naumkina T.S., Vasil’chikov A.G., Chebotar’ V.K., Kazakov A.E., Zhernakov A.I., Nemankin T.A., Prilepskaya N.A., Borisov A.Yu., Tikhonovich I.A. Analiz iskhodnogo materiala gorokha posevnogo (Pisum sativum L.) dlya selektsii sortov s vysokim simbioticheskim potentsialom i vybor parametrov ego otsenki. Ekol. genetika. 2006;4(2):22-28.

20. Duc G., Messager A. Mutagenesis of pea (Pisum sativum L.) and the isolation of mutants for nodulation and nitrogen fixation. Plant Sci. 1989;60:207-213.

21. Gresshoff P.M. Molecular genetic analyses of nodulation genes in soybean. Plant Breed. Rev. 1993;11:275-318.

22. Jacobsen E., Nijdam H.A. A mutant showing efficient nodulation in the presence of nitrate. Pisum Newslett. 1983;15:31-32.

23. Kneen B.E., LaRue T.A. Induced symbiosis mutants of pea (Pisum sativum) and sweet clover (Melilotus alba annual). Plant Sci. 1988;58:177-182.

24. Sidorova K.K. Use of supernodulating mutants in pea breeding. Pisum Genetics. 2011;43:17-19.

25. Sidorova K.K., Shumny V.K., Mischenko T.M., Vlasova E.Yu. A new gene for supernodulation in pea: nod6. Pisum Genet. 2003;35: 28-29.

This entry was posted in Tom 19-1. Bookmark the permalink.